https://simanta.poltekindonusa.ac.id/js/ https://simapan.unper.ac.id/css/b200m/ slot gacor
Mika Group : รับสร้างบ้าน

Well-Being Extras

" Well-Being Extras" บ้าน Specs พิเศษ สำหรับท่านที่ใส่ใจในทุกมิติของคุณภาพชีวิต ติดตั้ง Hygenic Fresh Air-Filtered System เพื่อควบคุมให้อากาศในห้องต่างๆให้บริสุทธิ์ตามที่ท่านต้องการ เพื่อทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีร่วมกัน บ้านที่ออกแบบใส่ใจผู้สูงอายุ ควบคุมระบบ Home Automations ต่างๆภายในบ้าน ด้วยโปรแกรม solfware ของบริษัท โปรโมชั้นพิเศษสุด Well-Being Extras ราคาพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งจองภายในเดือน ธันวาคมนี้เท่านั้น และก่อสร้างจริงก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้น (มีจำนวนจำกัด)

Welcome, Home that represents your life-style

การออกแบบที่สถาปนิกใช้ประสบการณ์ในการรับรู้และสัมผัสได้ ถีงสายใยแห่งความละเอียดอ่อนในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง "บ้านที่มากกว่าการอยู่อาศัย" ตอบโจทย์ Life Style เฉพาะตัวของคุณ

Our Design/ ผลงานผ่านช่องทาง YouTube

ทีมงานของเราพร้อมทั้งการออกแบบและการทำ animation ประกอบ เพื่อการสื่อสารที่ตรงใจและเข้าใจร่วมกันมากที่สุด หากท่านสนใจกรุณานำสำเนาโฉนดที่ดินมาที่บริษัท เราพร้อมจำลองทำ Visualization ให้ท่านเห็นบ้านรุ่นที่ท่านเลือก เมื่อวางตำแหน่งลงบนที่ดินของท่าน แล้วควรหันหน้าไปในทิศทางใด จึงจะได้ทิศ ลม แดด ฝน ดีที่สุด ทุกอย่างต้องจำลองให้ท่านเลือกและตัดสินใจก่อนสร้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านและครอบครัว